" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

B1_01_Gestió coordinada dels recursos hídrics

18/01/2021 12:52  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a aquest tema hi ha persones que es mostren pessimistes perquè sembla que la situació de la gestió de l’aigua no ha millorat gaire en els últims anys. Tot i que hi ha qui té els pous registrats tenen dubtes que tothom ho faci. En algun cas es coneix alguna empresa que està fent cates i no sembla que hi hagi massa control, i menys amb particulars.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Amb relació al procés de “concessió d’un pou”, si un propietari vol tenir un pou, pot tramitar la concessió a l’ACA. Si un tercer es veu afectat per la realització d’un pou i ho comunica a l’ACA, davant la queixa d’un titular que té un dret hi haurà una actuació, la inspecció de l’ACA anirà a veure el pou i s’obrirà un tràmit administratiu. També l’Agència actua d’ofici si detecta actuacions que no compleixen la normativa. Amb relació al tema sancionador, s’apunta només a títol d’exemple, que el dia anterior a la realització de la sessió l’ACA, en un sol dia, va tramitar 26 sancions a diferents titulars. El PGDF inclou millores en el registre de l'aigua i en l'accés a la informació que conté, el que facilitarà la gestió i incrementarà la transparència en aquest punt.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 1)
17 Desembre 2020
19:00 - 21:30

Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 1.

L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme. 


Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió

Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:


Referència: II-PROP-2021-01-80248
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80248/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80248/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

I would like to express my gratitude to you for sharing this excellent post. I have to say that I am very impressed with your post because the information provided is both comprehensive and simple to grasp. Your subsequent post will receive a lot of attention from me. https://retrogamesfree.com

Ajuts nacionals a Projectes transnacionals per a la gestió de recursos hídrics. Termini pre-propostes 31 d'octubre 2022. 14 de setembre 2022.

https://www.mylabcorp.me/

me too facing the similar issues.
https://www.myjdfaccount.us/

Thank you. Your example didn't work for me but I managed to fix it, which was basically the same thing!
https://www.mylabcorp.one/

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...