" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_08_Millora de la garantia de l’abastament

18/01/2021 13:00  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es pregunta si veritablement les dessaladores és el model que volem. És un model que té un elevat consum d’energia, i si bé hi ha la proposta de fer parcs fotovoltaics, la percepció és que tampoc es disposa de tant espai. De fet, es pregunta si ja estan adquirits i decidits els espais on aniran els Parcs Fotovoltaics (mesura B2.026), quantes hectàrees hi ha previstes instal·lar. A més, les dessaladores generen com a residu les salmorres, que cal gestionar i saber convertir aquest rebuig en un recurs.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Les Itam son intensives en consum energètic. Aca promou la producció d’energia amb l’objectiu de petjada neutra en el conjunt de les instal·lacions que gestiona. Es disposarà dels terrenys necessaris pel parc fotovoltaic utilitzant les eines que la normativa vigent habilita en quant a disponibilitat de terrenys. Els costos de producció i transport s’integren en la tarifa segons els mecanismes tarifaris ja existents, i la part dels costos d’inversió inicial que corresponen a la millora de garantia global de Conques Internes es finançarà amb el Cànon de l’Aigua.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 1)
17 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80255
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80255/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80255/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots