" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_11_Millora de la garantia de l’abastament

18/01/2021 13:02  
Acceptades

Nova proposta. Les accions vinculades a aquest àmbit depenen del DARP (Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca). Es qüestiona la millora dels regadius per a regar determinats cultius per als quals no tenim prou aigua. En aquest sentit, és valora necessari fer una planificació dels cultius que s’han de produir en cada territori en funció de l’aigua disponible. Per exemple, s’apunta que al riu Ripoll hi ha sèquies que reguen per inundació, quan a Montcada i Reixac el riu Ripoll està sec i només s’hi veu aigua en determinades hores del dia.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Aquest és un tema de domini públic, perquè es considera que aquestes sèquies són il·legals. En aquest sentit, les comunitats de regants legals no són el problema, sinó aquelles que no estan controlades. Amb relació al tema de les competències de l’ACA o el DARP (actualment DAAR), per l’elaboració d’un plec d’eficiència en rec, per primera vegada s’ha implicat l’ACA en un procés en el qual també hi és el Departament d’Agricultura i els regants, entre d’altres. En aquest cas, l’objectiu és que es consumeixi menys aigua però sense afectar la producció. És a dir, es respecten les competències de cadascú i els seus objectius, buscant l’equilibri entre el consum, la producció i la sostenibilitat.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 1)
17 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80258
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80258/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80258/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots