" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_14_Reutilització de l’aigua regenerada

18/01/2021 13:04  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la proposta B4.007 de construcció de (20) noves estacions d’aigua regenerada i les seves xarxes associades es pregunta si són noves totes elles o algunes són millores a les ja existents. En tot cas, es proposa millorar algunes estacions ja existents com són les de Gavà (ampliant la capacitat de regeneració), Sant Feliu (replantejant tot el sistema), al Prat de Llobregat (ampliant el sistema), etc.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Algunes d'aquestes propostes fan referència a la idea de promoció, més que a la construcció de noves instal·lacions, tot i que es contempla la construcció o millora significativa de algunes noves ERA, com ara la de Reus.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 1)
17 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80261
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80261/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80261/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots