" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_20_Millora del control i la regulació

18/01/2021 13:08  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Hi ha infrastructures al territori (recs, basses, etc.) que són propietat de l’ACA. S'hauria de fer un esforç per recuperar tot això i que estiguessin en bon estat, perquè algunes estan en mal estat i altres estan pel territori sense cap ús (Molí Fariner, etc.). És a dir, es considera que l’ACA hauria d’actualitzar el seu patrimoni i recuperar-lo i cuidar-lo.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

Algunes d’aquestes infraestructures no tenen cap ús ni utilitat, però d’altres sí, perquè algunes fins i tot en desús poden tenir un benefici ambiental. Algunes són importants per l’ecosistema (basses, recs, etc.). En ocasions és complicat fer un seguiment de tot el patrimoni de l’ACA, tot i que si té una concessió, té el registre; i si està al territori, paga un IBI als municipis i, per tant, es pot saber de qui és. En aquesta línia, el Consorci del Ter va fer una actualització parcial del seu patrimoni. També es destaca que la indústria tèxtil també té un patrimoni important. No es un àmbit considerat en el Pla de Gestió.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 1)
17 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80267
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80267/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80267/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots