" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

06_Acabar els projectes de depuradores urbanes que hi havia previstes.

12/12/2019 15:59  
Acceptades
Fruit de la crisi econòmica, no es van acabar d’executar tots els projectes de depuradores urbanes que hi havia previstes.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

En els dos sexennis 2022-33 està planificat sanejar tots els nuclis pendents, que disposin de clavegueram, que representen un total de 1.214 noves actuacions. En concret, per l'horitzó 2022-2027 s'han programat actuacions per poder sanejar 350 nuclis pendents de sanejament i depuració d'acord amb els criteris de prioritat establerts.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Agroramader i forestal
24 Octubre 2019
20:00 - 23:00
Sessió de diagnosi amb sector Agroramader i forestal en l'ambit territorial de Girona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77260
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77260/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77260/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots