" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

574_Més d’inversió

12/01/2020 20:36  

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Competència Ens local. Si per fugues es refereixen a sobreeiximents, la problemàtica dels sobreeiximents d'aigües residuals, en episodis de pluges intenses, té el seu origen en la xarxa de clavegueram en baixa (competència municipal). En aquest tercer cicle l'ACA, mitjançant ordres de subvenció, incentivarà estudis i les actuacions de minimització que se'n derivin per minimitzar aquesta problemàtica que afecta en el medi receptor i que té el seu origen en la xarxa municipal.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 2 (MANRESA)- sectorial: Administracions
21 Novembre 2019
11:00 - 14:00
Sessió de diagnosi amb Administracions en l'ambit territorial de Barcelona 2 (Manresa)
Referència: II-PROP-2020-01-77824
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77824/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77824/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots