" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T3_10_Nuclis pendents de sanejar

16/02/2021 17:38  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es demana prudència en la utilització dels recursos per part de l'ACA. Cal ser conscients d'allò que es construeix i què implica, que es deriva del seu manteniment, etc. És important saber, si torna a venir un context econòmic pitjor, què passarà i com gestionar-ho.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Cada infraestructura de sanejament s'executa en base a les característiques de l'aigua residual a tractar i les característiques i objectius de qualitat fixats en la massa d'aigua receptora del medi. En funció d'aquestes variables es decideix quina tecnologia de depuració és més idònia tenint present els criteris tècnics, econòmics i ambientals, on, com a qualsevol altra inversió de recursos públics, té en consideració els costos d'inversió i d'explotació de la infraestructura de sanejament futura una vegada es posi en servei.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (TARRAGONA)
21 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de TARRAGONA. Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80422
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80422/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80422/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots