" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T3_14_Nuclis pendents de sanejar

16/02/2021 17:41  
Acceptades

Nova proposta. Davant les dificultats dels petits municipis per gestionar i mantenir les estacions, caldria motivar que els consells comarcals s’impliquessin en aquesta gestió, que no fos una qüestió voluntària sinó obligatòria.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Des de l’ACA s'està impulsant que els Ens gestors supramunicipals siguin els futurs gestors del sanejament en el seu àmbit, ja sigui a nivell d'explotació dels sistemes de sanejament en servei com de les inversions pendents d'executar, com ja s'està efectuant en diferents parts del territori. És un procés de transició perquè aquest nous Ens gestors supramunicipals vagin adquirint experiència i disposin de l'equip tècnic necessari. Per això des de l'ACA s'està fent aquest acompanyament.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (TARRAGONA)
21 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de TARRAGONA. Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80426
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80426/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80426/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots