" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T1_23_Dificultats municipals en la gestió de la baixa

16/02/2021 17:49  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Els ajuntaments petits tenen moltes dificultats per gestionar la baixa, perquè no disposen dels recursos per realitzar les intervencions necessàries i requereixen suport d’altres institucions.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

En aquest tercer cicle l'ACA, mitjançant ordres de subvenció, incentivarà estudis i les actuacions de millora que se'n derivin per minimitzar aquesta problemàtica que afecta e el medi receptor i que té el seu origen en la xarxa municipal.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (TARRAGONA)
05 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial " en l'àmbit de TARRAGONA. Aquest àmbit inclou les conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2021-02-80435
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80435/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80435/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots