" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_13_Reducció de contaminants industrials d'origen puntual en aigües superficials i descontaminació d'aqüífers.

22/02/2021 18:01  
En avaluació

Nova proposta. Pensar una mesura de minimitzar o minoritzar la càrrega tòxica que porta el col·lector junt amb les salmorres, perquè aquest no sigui un gran col·lector brut.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Totes les industries connectades al col·lector tenen una autorització d'abocament on es regulen les substàncies que s’aboquen i els límits màxims permesos. Si bé és cert que els límits admissibles són per regla general més permissius quan s’aboca al mar que quan s’aboca a una llera, es fan complir els límits que pertoquen. I no s'aprofita aquesta connexió al col·lector perquè les empreses s’estalviïn processos de depuració. És un procediment molt regulat i si hi ha substancies contaminants, es regulen en les corresponents autoritzacions d'abocament. Pot ser que hi hagi alguna falla i que alguna empresa s'aprofiti per abocar alguna substància determinada, però es controla tant a priori, amb les autoritzacions d’abocament, com a posteriori amb les analítiques de sortida de les empreses.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 2)
28 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80453
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80453/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80453/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots