" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_19_Reducció dels impactes de sistemes unitaris (DSU)

22/02/2021 18:04  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Respecte de la mesura C4.001, d’instal·lació de sistemes de quantificació de sobreeiximents, es pregunta si es contempla només en els sistemes de sanejament en alta o també en els sistemes en baixa, si hi haurà ajudes a municipis, etc.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

La problemàtica dels sobreeiximents d'aigües residuals amb aigües de pluja, en episodis de pluges intenses, té el seu origen en la xarxa de clavegueram en baixa (competència municipal). En aquest tercer cicle, l'ACA, mitjançant ordres de subvenció, incentivarà estudis i les actuacions de millora que se'n derivin per minimitzar aquesta problemàtica que afecta en el medi receptor i que té el seu origen en la xarxa municipal. En aquest sentit, si dels estudis es deriva que s'han de quantificar els sobreeixidors en baixa, s'avaluarà la conveniència de fer-ho.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 2)
28 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80459
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80459/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80459/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots