" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_22_Reducció dels impactes de sistemes unitaris (DSU)

22/02/2021 18:06  
En avaluació

Nova proposta. Millorar el sistema de retenció de sòlids quan hi ha pluvials, dedicant una línia d’actuació només per a aquestes obres de detall en sobreeixidors, reduint l'impacte de sòlids. Amb una lectura generosa per part de l’ACA es podria considerar que és alta i és molt més barat que un anti DSU. Amb el Projecte europeu iBATHWATER s’estan desenvolupant unes reixes de retenció per a sòlids gruixuts (ampolles, etc..) i és un sistema que està funcionant força bé a la ciutat de Barcelona. https://www.diba.cat/documents/540797/247283149/Presentacio+ANNA+LLOPART-MASCAR%C3%93.pdf/b0a7c352-ab2c-4d9c-ae07-e86725280d73

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

La problemàtica dels sobreeiximents d'aigües residuals, en episodis de pluges intenses, té el seu origen en la xarxa de clavegueram en baixa (competència municipal). Aquesta és una problemàtica que cal estudiar de manera coordinada a l'ACA. Per la gestió del sanejament es considera que és millor no enviar tota l'aigua de pluja a les EDAR, perquè pot superar la capacitat dels sistemes de sanejament en servei i perquè pot suposar un cost innecessari de transport i tractament d'una aigua que pot ser retornada a medi o reutilitzada amb un tractament adequat en origen.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 2)
28 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80462
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80462/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80462/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots