" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_16_Reducció de contaminants industrials d'origen puntual en aigües superficials i descontaminació d'aqüífers

22/02/2021 18:17  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura C8.008. Identificació dels contaminants específics a les masses d’aigua superficials, és fonamental poder identificar en origen els problemes de contaminació. Es pregunta si la mesura va orientada a reforçar la xarxa de qualitat a medi o si bé s’orienta més a donar suport o subvencionar propostes que puguin fer, per exemple, ens com un consell comarcal o com l’AMB, per millorar els seus mecanismes d’identificació de contaminats.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

La mesura C8.008 Identificació dels contaminants específics a les masses d’aigua superficials està pensada principalment per aquells contaminants que s'aboquen o poden ser abocats (en funció de les activitats existents) a les masses d'aigua. Ha de complementar aquella informació que ja es té dels contaminants. La mesura va orientada a reforçar la xarxa de qualitat a medi.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 1)
04 Febrer 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80480
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80480/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80480/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots