" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

613_Necessitat d’estudis d’origen dels nitrats

12/01/2020 21:19  
Rebutjada
Saber més amb relació a l’origen dels nitrats i fer estudis per trobar alternatives (per exemple, analitzar si seria rendible fer granulat de la fracció sòlida dels purins).

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. Malgrat no ser competència nostra ens ajudarà conèixer l'origen dels nitrats, donat que el programa de mesures ja inclou una actuació amb aquest objectiu, titulada: Caracterització de zones amb presència de contaminació difosa per nitrats, distribució en l'espai i discriminació de l'origen del nitrogen, tant per aigües superficials com subterrànies.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 2 (MANRESA) - sectorial: Agroramader i forestal + Indústria i Empresa
21 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb sector Agroramader i forestal + Indústria i Empresa en l'ambit territorial de Barcelona 2 (Manresa).
Referència: II-PROP-2020-01-77863
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/77863/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/77863/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots