" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

G4_10_Reducció de nitrats d’origen agrari

22/03/2021 12:33  
Rebutjada

En referència a la mesura C5.011. Seguiment de la qualitat del sòl. En les anàlisis de sòls, fa 10 anys semblava que s’implementaria un control dels nitrats continguts en els sòls amb un mètode d’anàlisi. Aquest mètode permetria fixar uns límits des de l’administració, prendre mostres del sòl per conèixer les concentracions, mirar si s'havia abocat de més i aplicar les sancions corresponents en cas de superar els límits fixats. Però, a la pràctica no s'ha fet res. És impossible controlar l'abocament de purins als camps quan es fa il·legalment.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a la Secretaria d'Agricultura.

Trobades relacionades:

TAULA 4. Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes (GIRONA)
18 Febrer 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany Pla de Mesures Taula 4 Esborrany de Pla de Gestió Taula 4.
Referència: II-PROP-2021-03-80564
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80564/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80564/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots