" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G4_33_Reducció plaguicides d'origen agrari

22/03/2021 12:46  
Acceptades

Nova proposta. Es proposa que la mesura C6.006. Estudi de plaguicides, inclogui conèixer millor les possibles conseqüències sobre el medi i l’ecosistema aquàtic.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Aquest estudi està orientat a conèixer millor la mobilitat d’aquests compostos en les aigües subterrànies i la seva persistència. Perquè hi ha compostos prohibits, com el glifosat, que encara es troben a les aigües subterrànies i en concentracions significatives. Per altra banda, també hi ha compostos nous que encara no es poden analitzar als laboratoris de l’Agència i s'ha de portar a laboratoris externs. La tasca és identificar i caracteritzar per conèixer la problemàtica.

Trobades relacionades:

TAULA 4. Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes (GIRONA)
18 Febrer 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany Pla de Mesures Taula 4 Esborrany de Pla de Gestió Taula 4.
Referència: II-PROP-2021-03-80587
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80587/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80587/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots