" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

126_Planificar el risc.

15/12/2019 20:38  
Acceptades
Potenciar la planificació del risc de inundacions tenint en compte el regim de pluges.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L’anàlisi de la pluviometria i hidrologia de les conques fluvials és una part essencial de l’avaluació de la perillositat i risc d’inundació, així com de l’elaboració dels Mapes de Perillositat i Risc d’Inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (MAPRI). Els MAPRI s’elaboren en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol) i constitueixen la segona fase de la planificació de l’avaluació i gestió del risc d’inundació. Per altra banda, els possibles efectes del canvi climàtic sobre el règim de pluges, s’avaluen al Pla de Gestió del Risc d’Inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (PGRI), pla que constitueix la tercera i última fase de la planificació de l’avaluació i gestió del risc d’inundació.
El PGRI es tramita de forma coordinada i en paral·lel al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) i al seu programa de mesures (PdM). En aquest sentit, el PdM incorpora les mesures de reducció del risc d’inundació responsabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua. Addicionalment, el PGRI compta amb els seu propi procés d’informació pública per un període de 3 mesos.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Indústria i Empresa
30 Octubre 2019
11:00 - 14:00
Sessió de diagnosi amb sector d'Indústria i Empresa en l'ambit territorial de Girona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77382
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77382/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77382/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots