" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

315_Experiències pilot.

23/12/2019 12:43  
En avaluació
Fer experiències pilot, com per exemple obrir meandres per ribera pública i generar sistemes aquàtics.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme actuacions de restauració d’espais de ribera i de millora de la connectivitat fluvial per tal d’avançar en l’assoliment dels objectius de qualitat ecològica fixats en la planificació hidrològica. No obstant, al Districte de conca fluvial de Catalunya no es disposa encara d’exemples contrastats d’implantació d’aquests tipus de mesures per a l’assoliment dels objectius de reducció del risc d’inundació. En aquest sentit, en el proper cicle de planificació (2022 – 2027), l’ACA preveu iniciar la implantació de solucions basades en la natura per a la reducció del risc d’inundació. Aquestes mesures inclourien, entre d’altres, l’enretirada de motes per tal de millorar la connectivitat transversal de les lleres amb les seves planes d’inundació dotant de més espai al riu.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - TARRAGONA - sectorial: Ambiental
14 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Tarragona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77587
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77587/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77587/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots