" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

317_El paper de les entitats

23/12/2019 12:45  
En avaluació
Trobar solucions administratives per a la signatura d’acords de custòdia per tenir terres en condicions morfològiques adequades. El paper de mediació de les entitats entre propietaris i l’Agència pot ajudar en els casos on hi ha dificultat per a què els propietaris es posin d’acord.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

L’Agència Catalana de l’Aigua ja estableix acords de custòdia amb propietaris de terrenys, ens locals o supramunicipals i entitats de custòdia, per tal d’afavorir la conservació i millora de la biodiversitat i el bon estat ecològic dels ecosistemes fluvials. No obstant, aquesta fórmula d’acord encara no s’ha utilitzat per a la promoció i preservació de les planes inundables i zones de retenció d’avingudes.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - TARRAGONA - sectorial: Ambiental
14 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Tarragona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77589
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77589/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77589/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots