" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

467_Escenari actual de treball

10/01/2020 18:31  
Acceptades
Acceptar el territori tal i com el tenim, minimitzant les coses que ja s’han fet malament i , sobretot, sense agreujar el problema.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El Reglament del Domini Públic Hidràulic (Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües) estableix quins nous usos i activitats són admissibles a la zona de flux preferent i zones inundables, amb l’objectiu de preservar aquestes zones de noves ocupacions vulnerables que puguin incrementar el risc d’inundació. L’aplicació d’aquestes limitacions d’usos establertes per la legislació sectorial, constitueix en si mateixa una mesura de prevenció del risc d’inundació i ordenació del territori. Aquestes mesures de prevenció conviuen amb mesures de protecció i de gestió del risc per a aquelles activitats i usos preexistents al territori i ja establerts a les zones inundables.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Agroramader i Forestal
12 Desembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Agroramader i Forestal en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers)
Referència: II-PROP-2020-01-77799
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77799/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77799/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots