" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

468_Mesures d’emergència en casos d’inundacions amb activitats en zones inundables

10/01/2020 18:31  
Rebutjada
Tot i que s’han implementat millores - com disposar de detectors de riuades, disposar de protocols d’emergència- s’ha de seguir treballant les mesures d’emergència i protocols d’actuació en casos d’inundacions amb aquelles activitats que estan en zones inundables, com per exemple, els càmpings.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a les autoritats amb competències en matèria de protecció civil la gestió del risc d’inundació i la resposta davant episodis d’avinguda.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Agroramader i Forestal
12 Desembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Agroramader i Forestal en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers)
Referència: II-PROP-2020-01-77800
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77800/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77800/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots