" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Manteniment de lleres

14/01/2020 11:46  
En avaluació
La riuada del Francolí, del 22/10/2019, per pluja, va provocar inundacions que va arrencar molts arbres i brossa que hi havia al mig de la llera del riu. Es produïren pèrdues de vides i moltes destrosses materials. Demanem a l’ACA, que és el titular dels rius i barrancs, que tingui netes les lleres, almenys en un 70%, en previsió d’avingudes. Aquesta neteja, que significa tallar arbres i arbustos, generaria biocombustible (biomassa), el qual serviria per pagar part dels treballs.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme actuacions de manteniment i conservació a les lleres públiques, amb l’objectiu de recuperar la seva funcionalitat hidràulica, afavorir la circulació de l’aigua i evitar o reduir les inundacions quan s’esdevenen episodis de crescudes ordinàries. En trams de lleres no urbanes, l’ACA executa les actuacions de manteniment i conservació de lleres mitjançant l’aprovació de programes específics. Aquests programes, s’aproven anualment i tenen una durada de dos anys. Pel que fa a trams de lleres urbanes (on la competència és municipal, d’acord amb l’article 28.4 del Pla Hidrològic Nacional, sens perjudici de l’autorització de l’Agència), les actuacions s’articulen mitjançant línies de subvencions en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens o agrupacions d’ens locals. Les convocatòries tenen també una periodicitat anual, essent el període d’execució de les actuacions també bianual. No obstant, cal fer esment que la vegetació arrossegada en episodis d’avinguda extraordinaris, com va ser la riuada del Francolí d’octubre de 2019, acostuma a excedir amb escreix la vegetació de la pròpia llera i de les seves riberes, podent resultar arrossegats peus arboris de masses forestals fora de l’àmbit fluvial.
Pel que fa a la proposta de produir biocombustibles amb les restes vegetals eliminades en les actuacions de manteniment i conservació de lleres executades per l’ACA, la tipologia i característiques d’aquestes actuacions (actuacions a petita i mitja escala, disperses per tot el territori, i amb calendaris d’execució no necessàriament coincidents en el temps) dificulta aquesta possibilitat.

Referència: II-PROP-2020-01-77979
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77979/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/77979/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots