" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G5_15_Millora del drenatge urbà

20/05/2021 12:21  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura14.04.01. Mesures per al foment d’una estratègia basada en la millora del drenatge urbà, orientada a la reducció del risc d’inundació de tipologia pluvial als municipis situats al DCFC, cal tenir en compte que és un àmbit d’actuació en què s’està fent molta innovació, amb molt marge per treballar-hi i millorar la permeabilitat urbana i la gestió dels escorrentius.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. La planificació, execució, manteniment, conservació i millora dels sistemes de drenatge urbà i sistemes de drenatge sostenible és una competència municipal. Amb la mesura 14.04.01 l’Agència Catalana de l’Aigua, contribueix al finançament d’aquest tipus d’actuacions mitjançant la convocatòria de línies de subvenció específiques en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens o agrupacions d’ens locals.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (GIRONA)
08 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82182
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82182/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82182/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots