" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G5_19_Millora del drenatge urbà

20/05/2021 12:23  
En avaluació

Nova proposta. Treure formigó dels trams fluvials, no només fora de les zones urbanes sinó també dins de les zones urbanes, i renaturalitzar no només com una manera d’harmonitzar el paisatge, sinó també com una mesura per ajudar a la gestió davant de les inundacions.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Pel que fa a la planificació d’actuacions de protecció estructural, sempre que la problemàtica a solucionar i la configuració territorial així ho permeten, també es valora la idoneïtat d’implantar solucions basades en la natura o solucions d’infraestructura verda. Per altra banda, i pel que fa a les infraestructures hidràuliques ja presents al territori, la seva demolició i/o substitució per solucions més naturalitzades acostuma a ser molt complicada, en haver-se consolidat usos i ocupacions vulnerables al seu entorn (especialment en trama urbana).

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (GIRONA)
08 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82186
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82186/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82186/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots