" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G5_32_Recerca i innovació relatives a la gestió del risc d’inundació

20/05/2021 12:30  
Acceptades

Nova proposta. En relació a la mesura 17.01.01. Mesures per al foment de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent relatives a la gestió del risc d’inundació, caldria promoure el treball comú i un enllaç més estret entre l’ACA i centres de recerca i innovació que treballen en l’àmbit pluvial, per poder respondre més a les necessitats específiques de l’ACA i arribar allà on l’ACA no arriba i així donar una bona resposta a les necessitats en aquest àmbit.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Aquest és l’esperit de la mesura 17.01.01, el de contribuir al finançament de projectes i línies de recerca que puguin ser d’interès i estratègiques per a l’Agència Catalana de l’Aigua i que permetin a l’organització avançar en la millora del desenvolupament de les seves tasques específiques i en la provisió de serveis a la ciutadania.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (GIRONA)
08 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82199
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82199/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82199/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots