" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T5_02_Manteniment i conservació de lleres

20/05/2021 12:31  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En què es traduirà a nivell metodològic l'important augment de pressupost en el manteniment i conservació de lleres? Suposarà un canvi en la forma d'actuar o es mantindrà la manera d’actuar però s’intensificarà l’actuació arribant a més lleres?

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L’increment pressupostari previst en la mesura 13.04.02 Manteniment i conservació de lleres al districte de conca fluvial de Catalunya té per objecte ampliar el nombre d’actuacions realitzades, donant servei a una major part del territori. No obstant, en el Programa de Mesures també s’inclou una altra mesura orientada a l’avaluació i seguiment de les actuacions de manteniment i conservació de lleres al districte de conca fluvial de Catalunya que té per objectiu l’avaluació de l’efectivitat de les actuacions efectuades, per tal d’extreure conclusions que permetin la millora continua de les metodologies i tecnologies utilitzades.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (TARRAGONA)
15 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de TARRAGONA. Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82201
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82201/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82201/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots