" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T5_10_Mesures de protecció davant d’inundacions.

20/05/2021 12:35  
En avaluació

Nova proposta. Retirar les grans concertacions de graves en algunes rieres, ja que en algunes rieres hi ha una gran potencia de graves i potser reduint aquesta potència es podria millorar la capacitat de transport d'algunes rieres.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Les mesures de gestió del sediment no formen part del capítol de mesures de Prevenció i defensa contra les inundacions (D1), sinó que disposen d’un capítol específic al Programa de Mesures (capítol A1) orientat a l’assoliment dels objectius ambientals de les masses d’aigua. En aquest sentit, cal fer esment que qualsevol actuació de gestió del sediment no es pot analitzar i estudiar de manera localitzada, sinó que s’ha avaluar a nivell de tram i fins i tot de conca, ja que qualsevol desequilibri en el transport i balanç de sediment pot tenir conseqüències geomorfològiques no desitjades tant sobre els cursos fluvials como sobre la franja costanera i de platja.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (TARRAGONA)
15 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de TARRAGONA. Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82209
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82209/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82209/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots