" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T5_12_Protecció davant d’inundacions

20/05/2021 12:36  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es preveu crear zones inundables, que es puguin laminar i així ajudar a contenir les avingudes d’aigua?

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme estudis d’alternatives per a definir l’actuació de reducció del risc d’inundació més efectiva a cada àmbit, prenent també en consideració aspectes socials, ambientals i econòmics. Aquests estudis d’alternatives, a banda de valorar la possibilitat d’executar mesures de caire estructural, també valoren la idoneïtat d’implantar solucions basades en la natura, com poden ser les zones de laminació d’avingudes. Fins al moment, no obstant, i de les anàlisis d’alternatives realitzades, es conclou que les zones de laminació d’avingudes tenen un impacte poc significatiu en la reducció del cabal pic d’inundació en episodis de caràcter extraordinari.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (TARRAGONA)
15 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de TARRAGONA. Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82211
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82211/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82211/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots