" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T5_13_Protecció davant d’inundacions

20/05/2021 12:37  
Rebutjada

Nova proposta. Construir tancs de tempesta com a elements de prevenció de les inundacions però també de la contaminació, sobretot a nivell urbà.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. La planificació, execució, manteniment i conservació dels sistemes de drenatge urbà, com seria el cas dels tancs de tempesta, és una competència municipal. No obstant, l’Agència Catalana de l’Aigua, en aquest proper cicle de planificació (2022 – 2027), té prevista la convocatòria de línies de subvenció específiques en règim de cofinançament per a la introducció de sistemes de drenatge sostenible i per a la millora de la xarxa de pluvials en els municipis del districte de conca fluvial de Catalunya.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (TARRAGONA)
15 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de TARRAGONA. Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82212
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82212/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82212/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots