" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_05_03_Prevenció del risc d’inundació

20/05/2021 12:41  
Rebutjada

Nova proposta. Fer un programa de manteniment de les pròpies estructures d'endegament.Com que els rius són elements vius amb el temps es poden trobar murs escardats o fonaments que no estan massa bé. Es considera que en la mesura 13.04.02.Manteniment i conservació de lleres al DCFC no se li ha prestat gaire atenció.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

La mesura 13.04.02 Manteniment i conservació de lleres al districte de conca fluvial de Catalunya es centra fonamentalment en la retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l'aigua en situacions de crescudes ordinàries, amb l’objectiu de recuperar la funcionalitat hidràulica de les lleres públiques i d’evitar o reduir les inundacions en situacions d’avingudes recurrents. Així doncs, el manteniment i conservació d’infraestructures hidràuliques no formaria part de les actuacions i objectius associats a la mesura. El manteniment i conservació de les estructures i infraestructures és responsabilitat dels ens titulars de les mateixes, generalment els ajuntaments quan es tracta d’endegaments en trama urbana. Per altra banda, i amb l’objectiu de garantir el bon funcionament i funcionalitat de les estructures de protecció hidràulica titularitat de l’ACA, s’ha inclòs al Programa de Mesures la mesura 14.05.01 Manteniment i conservació de les motes promogudes per l'administració hidràulica, especialment les dirigides a la protecció de zones urbanes consolidades al districte de conca fluvial de Catalunya.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 2)
22 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82221
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82221/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82221/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots