" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_05_04_Efectes del canvi climàtic a les inundacions

20/05/2021 12:42  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura 13.04.01. Estudis dels efectes del canvi climàtic a les inundacions, s'hauria d'haver fet ja en el primer cicle. Els efectes del canvi climàtic fa molt temps que es pateixen i que es coneixen però no s’han incorporat encara al planejament urbanístic ni a algunes de les accions de l’ACA, com alguns estudis de inundabilitat recents i, per tant, es proposa incorporar-ho.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

La Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol) estableixen que caldrà prendre en consideració els efectes del canvi climàtic en les inundacions en la revisió i actualització de l’avaluació preliminar del risc d’inundació (APRI) i en l’elaboració dels plans de gestió del risc d’inundació (PGRI). En aquest sentit, tant en l’elaboració de l’APRI com del PGRI corresponents al segon cicle d’implantació de la DI s’han inclòs estudis orientats a estimar el possible impacte del canvi climàtic en la intensitat i probabilitat d’ocurrència dels episodis d’inundació. No obstant, la incertesa associada a aquest tipus de projeccions, dificulta la seva integració i consideració en l’elaboració dels mapes de perillositat i risc, així com en estudis d’inundabilitat específics. Fins al moment doncs, els possibles impactes del canvi climàtic en les inundacions s’han pres en consideració de manera qualitativa en la identificació dels àmbits prioritaris d’actuació (àmbits amb una probabilitat més significativa d’increment del risc d’inundació en un escenari de canvi climàtic).

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 2)
22 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82222
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82222/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82222/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots