" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_05_23_Sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d’avisos hidrològics

20/05/2021 12:51  
En avaluació

Nova proposta. Incorporar als mapes i al MAPRI els riscos per desembassament.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Els estudis d’inundabilitat elaborats per l’ACA en conques regulades, i que posteriorment s’incorporen als Mapes de Perillositat i Risc d’Inundació (MAPRI), prenen en consideració les normes d’explotació dels embassaments en situació d’avinguda. En aquest sentit, els MAPRI ja incorporarien en certa mesura, i per als tres escenari d’avinguda considerats (períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys), els riscos associats a un possible desembassament en situació d’avinguda. Per altra banda, i en compliment d’allò establert al Reial Decret 264/2021, de 13 d’abril, pel que s’aproven les normes tècniques de seguretat per a les preses i els seus embassaments, els titulars de preses classificades en categories A o B hauran de comptar amb el corresponent Pla d’Emergència. Aquests plans d’emergència, entre d’altres aspectes, hauran de delimitar les àrees potencialment inundables per a les diferents hipòtesis de trencament de la presa considerades, i inventariar els danys potencials associats a cadascuna d’aquestes hipòtesis i escenaris. En futures fases d’implantació de la Directiva d’Inundacions (2007/60/CE) es valorarà la incorporació dels mapes de zones potencialment inundables per trencament de preses titularitat de l’Agència Catalana de l’Aigua als MAPRI del districte de conca fluvial de Catalunya.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 2)
22 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82241
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82241/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82241/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots