" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_09_Prevenció del risc d’inundació

20/05/2021 12:55  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Per determinar la gravetat del risc d'una zona, els criteris es basen en els danys econòmics produïts i no hauria de ser l’únic criteri per valorar la gravetat. A vegades pot passar, per exemple, que aquests danys algú els assumeix i no els reporta a ningú.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) elabora els mapes de risc per inundació, en base als mapes de perillositat elaborats per l’ACA. La metodologia aplicada en la determinació del risc l’estableix el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) i és homogènia per a totes les demarcacions hidrogràfiques de l’Estat, inclòs el districte de conca fluvial de Catalunya. Tant els mapes de perillositat com els de risc, un cops aprovats, es posen a disposició de la ciutadania en general als visors de l’ACA, de la DGPC, i al Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables (SNCZI).

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82250
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82250/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82250/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots