" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Municipalització d'aprofitaments hidroelèctrics mitjans i petits

17/10/2019 16:00  
En avaluació
A Catalunya des de la segona meitat del segle XIX s'esta explotant l'aigua dels rius per fer moure turbines industrials que actualment s'utilitzen per generar electricitat. Ens trobem en la situació de concessions que ja fa més de 100 anys que estan adjudicades per benefici d'uns pocs, i la immensa majoria no revertiran fins al 2061. Els incompliments de condicions i la falta de restitució territorial han d'empenyer a l'ACA a facilitar els tràmits per la seva municipalització. #compromisospais ##propostesH2O ##tercercicleaigua

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

L'Agència Catalana de l'Aigua ja realitza les tasques de policia per vetllar pel compliment de les condicions de la concessió el que, en determinats casos, pot comportar un procés sancionador en els termes legalment establerts. S'aplica la normativa vigent, que estableix en quins casos els incompliments poden donar lloc a l'extinció d'una concessió. Per exemple, recentment s'ha procedit a la demolició d'una presa hidroelèctrica al Riu Ritort, a Molló, la concessió de la qual es va extingir per incompliment de les concessions concessionals. A més, tenim un grup de treball intern entre diferents àrees per revisar les concessions i esperem tenir resultats el 2023. Les concessions que identifiquem com caducades s'inicien els tràmits de liquidació.

Referència: II-PROP-2019-10-76378
Versió 3 (de 3) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/76378/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/76378/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots