" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

341_Millora de la coordinació per millorar l’impacte

10/01/2020 16:31  
Acceptades
Impulsar polítiques de recerca que vinculin els àmbits d’energia i aigua de manera que és coordinin i es retroalimentin per sumar, en comptes d’anar en paral·lel com sembla que van actualment.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El fet d'estar ambdós organismes actualment dins del mateix Departament facilita, ja que el tema implica als dos organismes. L'ACA té una pla d'eficiència energètica de les EDAR i està treballant en el pla de fotovoltaiques, tant per al parc de depuradores com per a fer cada cop més sostenibles les infraestructures del cicle aigua i reduir-ne la petjada energètica. Existeix un grup de treball d'energia a la Secretaria d’Accio Climàtica (Direccions generals, Institut Català de l'Energia- ICAEN, Agència de Residus de Catalunya- ARC, ACA i Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries-IRTA). També hi ha grup de treball transversal entre DACC-ACA-ARC per tractar temes de biogàs i de bioeconomia circular.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Administracions + Indústria i Empresa
12 Desembre 2019
11:00 - 14:00
Sessió de diagnosi amb Administracions en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers)
Referència: II-PROP-2020-01-77673
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/77673/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/77673/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots