" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

408_Interès col·lectiu vers interès individual

10/01/2020 17:50  
Acceptades
Promoure una participació que vagi més enllà de l’interès particular i busqui aquest interès col·lectiu. Tot i que actualment s’està promovent, encara hi ha molt marge de millora.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Compartim la reflexió. En aquest sentit, activarem la creació d'espais participatius per als debats argumentats.

Referència: II-PROP-2020-01-77740
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82075/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82075/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots