" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la modificació del Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris

Venda de proximitat

Fase 2 de 2
Retorn 09/10/2018 - 10/10/2018
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Els productors o agrupacions de productors agraris que venen la producció pròpia o els seus productes d’elaboració pròpia directament als consumidors o a establiments minoristes i de restauració poden demanar una acreditació de vendra de proximitat.

Després de cinc anys de vigència del decret que regula l’acreditació, es fa necessari redissenyar els continguts de la norma per fer-la més flexible i generalista.

Objectius de la iniciativa

Els objectius principals de la iniciativa són:

  • Fomentar la diversificació de les fonts d’ingressos de les explotacions agrícoles i ramaderes mitjançant la venda directa o amb la intervenció limitada d’una persona intermediària.
  • Fomentar que els consumidors estiguin informats de l’origen dels productes que consumeixen.
  • Millorar l’eficàcia del procediment d’atorgament de les acreditacions, tant des del punt de vista dels ciutadans com des del punt de vista de l’Administració.
  • Permetre que el màxim nombre de productors es puguin acreditar.


Debat obert

Amb la intenció d’enriquir l’anàlisi de la necessitat d’aquesta norma i d’una posterior valoració, es plantegen les següents preguntes per organitzar aquest debat, sense perjudici de la possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol dels aspectes plantejats al document de consulta. 


1.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació? (p.ex., que no s’hagin identificat adequadament els afectats, no s’hagin tingut en compte determinades causes del problema, etc...)


2.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?


3.- Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?


Recordeu que per tal de fer arribar les vostres aportacions, heu d’adreçar-vos prèviament en aquest portal facilitant un correu electrònic i nom d’usuari.

Qui hi participa 1) ciutadania en general 2) associacions i organitzacions relacionades amb el sector
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 03 de Setembre de 2018
Data de finalització 30 de Setembre de 2018
Referència: II-PART-2018-08-143

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/venda-proximitat/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/venda-proximitat/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.