" class="part-icon-bars">

Vins Vinents – Debat i reflexió estratègica per al futur del sector de la vinya i el vi a Catalunya

#vinsvinents Espai de cocreació amb diferents agents per debatre els principals reptes del sector vitivinícola de Catalunya en el marc 2020 – 2030

Fase 3 de 3
Fase 3. Presentació proposta de conclusions i recomanacions 11/12/2020 - 11/01/2021
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  01/12/2019 - 29/02/2020

  Fase 1. Grups de Treball

  Quatre grups de treball, un per cada àmbit, formats per una trentena de persones escollides pel Consell Assessor de l’INCAVI, debaten de forma interna els reptes i les oportunitats del vi català en diferents trobades i sessions participatives. Tota la documentació fruit d’aquestes sessions de treball serà pública en aquest espai de participació.  

 2. 2
  02/03/2020 - 10/12/2020

  Fase 2. Jornades Obertes (i telemàtiques)

  Cada grup de treball organitza jornades obertes (la major part telemàtiques a causa de la COVID19) per recollir una proposta de recomanacions i conclusions.

  S'obre el procés participatiu en aquest canal Participa.

 3. 3
  11/12/2020 - 11/01/2021

  Fase 3. Presentació proposta de conclusions i recomanacions

  Presentació de la proposta de conclusions recomanacions al Consell Assessor de l'INCAVI, l'11 de gener de 2021.

  A partir d'aquí es dissenyarà l’estratègia del sector vitivinícola en el període 2020-2030.

  Hi ha la voluntat de fer una presentació pública de les conclusions, quan les condicions sanitàries ho permetin.