" class="part-icon-bars">

Consulta pública sobre la revisió i ampliació de les zones vulnerables

#zonesvulnerables Consulta pública prèvia en relació amb el projecte d’Ordre per la qual es revisen i s’amplien les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s’apliquen les mesures del programa d’actuació a les zones vulnerables.

Fase 2 de 2
Fase de retorn 28/07/2019 - 12/09/2019
Fases del procés

Mesures per disminuir la contaminació per nitrats

18/07/2019 17:12  
1- Limitar la cabana porcina. 2- Retornar al jaç de palla o similars, ja que així no es genera purí com a tal i la dejecció es manté sòlida i facilita la seva aplicació al camp, les plantes ho poden aprofitar per la lenta alliberació del nitrat i es disminueix la contaminació dels aqüifers al no percolar el purí. 3- Si no es pot el punt anterior, buscar sistemes d'assecatge del purí per tornar-lo sòlid. Per exemple fer plantes d'assecatge solars. ##zonesvulnerables
Número d'adhesions2

Referència: II-PROP-2019-07-76004
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/vulnerables/f/2633/proposals/76004/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/vulnerables/f/2633/proposals/76004/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Hi ha zones vulnerables que els problemes han estat ocasionats per nitrats procedents de fonts no ramaderes, sino que procedeixen de fonts agràries. Les subvencions o ajudes destinades a aquest fet només serveixen per evitar males olors, però no la possible contaminació. Crec que s'hauria de canviar a un model de desnitrificació i eliminació de fosfats. Alguns de nosaltres ho hem intentat fer a nivell privat, però és inassumible el cost. Per tal cosa crec que les ajudes haurien d'anar destinades a aquest fet i no només a renovar maquinària agricola per no fer mala olor. Biodigestio, desnitrificació, digestió aerobia i anaerobia, etc. És a dir, a un aprofitament dels recursos, en aquest cas el purí. Ajudeu-nos.

Carregant els comentaris ...