" class="part-icon-bars">

Projecte de Decret de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil

#xnej Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil

Fase 2 de 2
Retorn 01/01/2020 - 25/02/2020
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  25/11/2019 - 31/12/2019

  Participació

  En aquesta fase la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta poden fer les seves aportacions.

 2. 2
  01/01/2020 - 25/02/2020

  Retorn

  En aquesta fase l'òrgan promotor de la consulta pública fa un anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la seva incorporació en l’anàlisi del contingut de la norma a desenvolupar.