" class="part-icon-bars">
avatar Envelliment i dependencia

Envelliment i dependencia
@Envellimentidependen
  Contacte

Mostrar:
28/03/2022 20:19
Barcelona en Comú. Grup Envelliment i Dependència i Eix de Salut Considerem que aquest és un tema fonamental. Ha de ser tractat amb principis èti...