" class="part-icon-bars">
avatar Plataforma FAMILIARS FM-SFC-SQM

Plataforma FAMILIARS FM-SFC-SQM
@FAMILIARS_FM-SFC-SQM
  Contacte

Plataforma de familiars de persones afectades de fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple, com també d'altres síndromes de sensibilització que s'hi relacionen.
plataformafamiliars.org/
Mostrar:
09/12/2019 11:04
Participació efectiva de la societat civil Que s’estableixi clarament la necessitat de consulta amb les organitzacions, ent...