" class="part-icon-bars">
avatar Federació Catalana de Caça

Federació Catalana de Caça
@Federcat
  Contacte

www.federcat.com/
Mostrar:
06/10/2023 13:51
Vetllar pel pluralisme d’usos envers la jerarquització Es considera que l’esperit de la llei hauria de ser
06/10/2023 11:58
Declaració i regulació de l’emergència cinegètica S'hauria d’incorporar un apartat sobre l’emergència cinegètica, que digui les co...
06/10/2023 11:53
Assegurança pels danys a conreus La llei hauria de clarificar
03/10/2023 14:05
Restriccions d’Autorització de caça per danys Quan un propietari decideix que en el seu terreny no es pot caçar i l’extreu del...
03/10/2023 14:04
Facilitar els tràmits d’incorporació de zones d’aprofitament comú a una APC de c... La proposta té com a objectiu simplificar i agilitar els tràmits necessaris per ...
03/10/2023 14:02
Potenciar el canvi de titularitat de camins temporalment mitjançant decrets d’al... Pel que fa a les autoritzacions i a la proposta "Coordinar el possible tancament...
03/10/2023 14:01
Facilitar la incorporació de joves caçadors amb incentius La proposta busca fomentar la incorporació de joves caçadors per assegurar el re...
03/10/2023 13:59
Autorització de Controls d'Alcoholèmia Abans de Batudes per Part de l'Autoritat ... Es demana que l'autoritat competent en matèria de caça tinguin la competència pe...
03/10/2023 13:50
Incrementar la seguretat dels usuaris del medi amb prendes visibles La proposta presentada per la Societat de Caçadors té com a objectiu principal m...
03/10/2023 13:49
Incrementar la vigilància i el control dels agents de l’autoritat en els accesso... La proposta de reforçar la vigilància i el control dels agents de l'autoritat en...
03/10/2023 13:48
Revisió de la senyalització: prohibició d’accés i sancions aplicables Millorar la senyalització per tal que quedi palès la prohibició d’accés mentre e...
03/10/2023 13:46
Incentivar activitats socioculturals per a fomentar el coneixement de la caça Incentivar activitats socioculturals per a fomentar el coneixement de la caça i ...
03/10/2023 13:45
Campanya de Comunicació i Sensibilització envers la Caça Realitzar campanyes de comunicació i sensibilització que desmitifiquin i divulgu...
03/10/2023 13:44
Plataforma Web d'Informació sobre Caça Crear una plataforma web específica de caça que proporcioni informació clara i a...
03/10/2023 13:43
Desenvolupar una campanya informativa sobre el consum de carn de caça i els seus... Es proposa realitzar una campanya de sensibilització i informació sobre els bene...
03/10/2023 13:41
Proporcionalitat de les sancions als fets Es demana que les sancions imposades als caçadors estiguin en consonància amb la...
03/10/2023 13:40
Establir ajuts econòmics per a les accions de gestió ambiental, així com per als... Es considera prioritari i urgent establir ajuts per als danys causats per les es...
03/10/2023 13:38
Federació obligatòria dels caçadors Que tots els caçadors estiguin obligats a formar part de la Federació de caça, a...
03/10/2023 13:36
Reconeixement de la col·laboració dels animals en la regulació cinegètica Es proposa considerar els animals com gossos i fures com a col·laboradors essenc...