" class="part-icon-bars">
avatar Fundació Ferrer i Guàrdia

Fundació Ferrer i Guàrdia
@FundFerrerGuardia
  Contacte

Mostrar:
13/03/2024 17:58
Elements a afegir. Integrar el RALC al Sistema d’Orientació i el Sistema d’Orien... El sistema educatiu català disposa d’una eina (RALC) molt potent que recull tota...
13/03/2024 17:52
Elements a afegir. Article 24. La formació en matèria d’orientació ha d’incloure coneixements entorn l’àmplia o...
13/03/2024 17:51
Elements a afegir. Article 24. La formació en matèria d’orientació ha d’incloure coneixements entorn l’àmplia o...
13/03/2024 17:42
Element a afegir. Capítol IV Quan fa referència a “l’orientació ha de tenir en compte el moment evolutiu de c...
13/03/2024 17:41
Element a afegir. Art.19 i 20 A l’art. 19. Integrar la perspectiva LGTBIQ+.Cal integrar també la perspectiva t...
13/03/2024 17:34
Element a afegir. Art.9 i Cap IV Cal reconèixer els múltiples itineraris, tb entre mateixes etapes, per exemple C...
13/03/2024 17:33
Element a afegir. Art. 8 S’articula a partir del sistema existent, no s’innova. Considerem que no acaba d...
13/03/2024 17:32
Element a afegir. Art.5 En el paràgraf: “Supervisar el seguiment i les actuacions relacionades” Caldria ...
13/03/2024 17:32
Element a afegir. Art.5 En el paràgraf: “Col·laborar en l’acompanyament dels processos de transició entr...
13/03/2024 17:27
Element a afegir. Art.5 En el paràgraf: “Dinamitzar el treball en xarxa ...” Caldria repensar la tipolog...
13/03/2024 17:26
Element a afegir. Art.5 En el paràgraf: “Col·laborar en l’acció orientadora al territori en relació amb ...
13/03/2024 17:26
Element a afegir. Art.5 De manera transversal en aquest articulat caldria definir 1r un Pla Estratègic d...
13/03/2024 17:24
Element a afegir. Art.4 Caldria apuntar algun objectiu en relació a les dues característiques que s’han ...
13/03/2024 17:24
Element a afegir. Art.4 Caldria apuntar algun objectiu en relació a les dues característiques que s’han ...
13/03/2024 17:22
Element a afegir. Art.3 En l’últim paràgraf caldria especificar també el seguiment de les actuacions des...
13/03/2024 17:21
Elements a afegir. Art.11. Altres col·laboracions Les col·laboracions des d’aquesta perspectiva haurien de fer-se en funció de les...
13/03/2024 17:20
Redacció alternativa. Art.11. Altres col·laboracions En un Sistema d’Orientació des de la perspectiva d’integralitat i personalitat l...
13/03/2024 17:19
Elements a afegir. Reconèixer l’ecosistema de sistema d’orientació educativa El document hauria d’integrar que el centre educatiu forma part d’un ecosistema ...
13/03/2024 17:13
Element a afegir: Orientació personalitzada “i integral”. Art. 2. Atenent als principis indicats al preàmbul: desenvolupament personal, social, ac...
13/03/2024 17:09
Redacció alternativa: integrar llenguatge inclusiu Integrar llenguatge inclusiu en tot el document amb atenció quan es fa referènci...