" class="part-icon-bars">
avatar Judith Hidalgo i Vidal

Judith Hidalgo i Vidal
@MLAJHV
  Contacte

Mostrar:
28/03/2022 22:07
Elements alternatius model d'atenció sòciosanitària a Sabadell Un cop revisada la lectura de l’Avantprojecte i dels documents annexos, no es pa...
28/03/2022 22:03
Elements alternatius model d'atenció sòciosanitària a Sabadell Un cop revisada la lectura de l’Avantprojecte i dels documents annexos, no es pa...
28/03/2022 21:59
Elements alternatius model d'atenció sòciosanitària a Sabadell Un cop revisada la lectura de l’Avantprojecte i dels documents annexos, no es pa...
28/03/2022 21:57
Elements alternatius model d'atenció sòciosanitària a Sabadell Un cop revisada la lectura de l’Avantprojecte i dels documents annexos, no es pa...
28/03/2022 21:52
Elements alternatius model d'atenció sòciosanitària a Sabadell Un cop revisada la lectura de l’Avantprojecte i dels documents annexos, no es pa...