" class="part-icon-bars">
avatar Ana ramirez llaras

Ana ramirez llaras
@Mareaderesidrncies
  Contacte

Proposta
1)El present document "Model d'atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres...
Proposta
Atenció domiciliariaNo externalitzada, i valorar realment les condicions l'habitatge i la...
Proposta
Rebutjada
Obri un canal de comunicacio entre la ciitadania y el govern, que no només sigui via digital sinó...