" class="part-icon-bars">
avatar Ramon S. B.

Ramon S. B.
@Ramon_S_B
  Contacte

Mostrar:
22/01/2024 22:51
Protecció del patrimoni arquitectònic popular front la "vandalització" Pintades i grafits van proliferant cada cop amb més freqüència sobre el patrimon...
22/01/2024 16:40
Impulsar i apropar el coneixement al territori Previsió de plans arqueològics comarcals per al foment d’intervencions, a partir...