" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de Llei del patrimoni cultural català

#lleipatrimonicultural Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei del patrimoni cultural català

Fase 2 de 2
Retorn 23/01/2024 - 23/03/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

L’objectiu d’aquesta iniciativa es millorar i actualitzar el règim de protecció i conservació del patrimoni cultural català.

La consulta té per objectiu garantir que la ciutadania en general, les entitats i els sectors professionals relacionats amb aquesta matèria puguin intervenir i fer aportacions a aquesta llei. Es vol conèixer la seva opinió sobre com es pot actualitzar i millorar el règim de protecció, conservació, acreixement, investigació, difusió i foment del patrimoni cultural català. En particular s’espera que es facin aportacions en relació amb les qüestions següents:

 • Quins són els principals riscos del patrimoni cultural català actualment.
 • Quines han de ser les principals mesures de protecció i conservació d’aquest patrimoni.
 • Quins haurien de ser els criteris d’intervenció en relació als béns mobles.
 • Com fomentar i garantir la dinamització i l’accés de la ciutadania al patrimoni cultural.
 • Com fomentar el patrocini i el mecenatge.
 • Com actualitzar i adaptar el règim sancionador
 • Quin paper ha de jugar el patrimoni cultural en les necessitats derivades del canvi climàtic.
 • Com actualitzar la digitalització del patrimoni i els mecanismes de protecció i conservació del patrimoni digital.

Propostes Veure tots (345)

 • Creat el
  21/01/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Realització d’un registre de les principals col·leccions de paleontologia de Catalunya, que...
Inventari actualitzat dels jaciments paleontològics coneguts, i la delimitació de les zones amb...
La nova llei hauria de donar resposta a discursos d’odi contra la conservació del patrimoni...
Veure tots (345)
El que es decideix Actualitzar i millorar el règim de protecció, conservació, acreixement, investigació, difusió i foment del patrimoni cultural català.
Qui hi participa Oberta al conjunt de la ciutadania i organitzacions. No obstant, es preveu convidar a participar de forma directa a les organitzacions que segueixen: les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, les universitats catalanes, administracions locals i el sector públic i les associacions professionals relacionades amb el patrimoni cultural.
Departament Departament de Cultura
Unitat promotora Direcció general de patrimoni cultural
Disposa de retorn
Data d'inici 22 de Desembre de 2023
Data de finalització 23 de Febrer de 2024
Referència: II-PART-2023-12-648

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/lleipatrimonicultural/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/lleipatrimonicultural/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>