" class="part-icon-bars">
avatar SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO SL

SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO SL
@SPYDF
  Contacte

Proposta
Les limitacions en sòls de regadiu i secà de capacitat agrològica III i IV per municipi actuals,...
Proposta
Prioritzar aquelles instal·lacions d’energia renovable properes al punt de consum o de connexió...
Proposta
Posar a disposició de la ciutadania i promotors el llistat de parcel·les rústiques públiques (per...
Proposta
S’hauria d’incentivar als promotors la projecció de parcs agrovoltaics, en el context actual dels...